Obniżenie wartości nieruchomości – Jak uzyskać odszkodowanie Prawnik odpowiada

Obniżenie wartości nieruchomości - Jak uzyskać odszkodowanie Prawnik odpowiada
Obniżenie wartości nieruchomości – Jak uzyskać odszkodowanie Prawnik odpowiada

Użytkowane przez Ciebie działka lub działka z nieruchomością nagle straciła znacznie na wartości? Jakie mogą być tego przyczyny? Jak uzyskać stosowną rekompensatę za poniesioną stratę? Ten artykuł w prosty sposób odpowie na te pytania, posiłkując się przy tym wiedzą doświadczonego prawnika.

Jaka jest przyczyna obniżenia wartości nieruchomości

Najczęstszą przyczyną spadku wartości Twojej ziemi jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania. Oznacza to, że gdzieś niedaleko Twojej posiadłości powstała lub powstanie np. ruchliwa droga, czy wysypisko śmieci. Taki czynnik może znacznie obniżyć cenę ziemi, bowiem nie będzie ona już tak atrakcyjna dla potencjalnego nabywcy.
Istnieją jednak rozwiązania prawne, które umożliwią Ci pobranie zadośćuczynienia rekompensującego stratę.

Na mocy jakich przepisów możesz ubiegać się o odszkodowanie

W okolicach twojej nieruchomości powstaje właśnie droga szybkiego ruchu, sprawiająca, że wartość Twojej posesji spadnie o 20%. W takiej sytuacji należy powołać się na ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 roku. Artykuł 36 ustawy gwarantuje właścicielom i użytkownikom ziem możliwość skorzystania z ochrony prawnej. Oczywiście ustawa obowiązuje tylko wtedy, gdy przez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wartość ziemi zmaleje lub przyczyni się do tego, iż korzystanie, czerpanie zysków z danego obszaru stanie utrudnione lub niemożliwe.

Wniosek o odszkodowanie należy złożyć do gminy. Następnie ten organ ma 6 miesięcy, aby rozpatrzyć wniosek i wydać werdykt.