Kiwi mogą być uprawiane w klimacie umiarkowanym z odpowiednim letnim upałem. Tam, gdzie rozmyte kiwi ( A. deliciosa ) nie jest odporne, inne gatunki mogą być uprawiane jako substytuty. Hodowla W rolnictwie komercyjnym często stosuje się różne rasy dla podkładek, roślin owocowych i zapylaczy. Zatem wytworzone nasiona są krzyżami...